به وب سایت ندای علوم تجربی خوش آمدید

ندای علوم تجربی - جالبترین آزمایش های علو تجربی هفتم \کار انرژی را منتقل می کند       هر چیز که حرکت کند انرژی دارد         انرژی می تواند ذخیره شود   

                   

 

مقدار کل انرژی ثابت می ماند           بدن ما به انرژی نیاز دارد            منابع انرژی می توانند تمام شوند  

                

 

منابع انرژی می توانند جایگزین شوند                   دما                              گرما  

             

 

 

       انتقال گرما

منبع:

http://www.chistaa.com

 

نرم افزار علوم تجربی هفتم

نرم افزار کتاب علوم تجربی متوسطه یک(هفتم) قابل اجرا در موبایل

 

 

بودجه بندی سالانه علوم تجربی هفتم

حجم :152 کیلوبایت


برچسب‌ها: انیمیشین علوم تجربی هفتم, جالبترین آزمایش های علو تجربی هفتم, آموزش علوم تجربی هفتم, متوسطه یک, کمک آموزشی علوم تجربی هفتم

ارسال توسط حسین مردی

وقتي با قدرت كافي جسمي را هل مي‌دهيم آن جسم شروع به حركت نموده و حتي ممكن است با شتاب حركت كند. انرژيي كه ما براي هل دادن جسم مصرف مي‌كنيم به چه انرژيي تبديل مي‌شود؟

ene56


سنگي را در نظر بگيريد که به سمت خانه‌اي پرتاب شده است. در اثر برخورد سنگ به خانه چه اتفاقي روي مي‌دهد؟ به نظر شما براي تخريب خانه به انرژي نياز است؟ در شکل زير منشاء اين انرژي در چيست؟

pe-ca-ri-cph-149 pe-ca-ri-cpp-032


اگر بخواهيد خودکاري را نصف کنيد به چه چيزي نياز داريد؟ در شکل زير اين انرژي از کجا ناشي شده است؟

pe-ca-ri-cph-179a


به نظر شما اگر ورزشکاري بخواهد تغيير شکلي در صورت حريف به وجود آورد! به انرژي نياز دارد؟ در شکل زير اين انرژي در چه چيزي وجود دارد؟ آيا اين انرژي در مشت متحرک است؟

pe-ca-ri-hst-276


اگر شما بخواهيد سيبي را سوراخ کنيد آيا به انرژي نياز داريد؟ در تصوير زير اين انرژي توسط چه چيزي حاصل شده است؟

pe-ca-ri-hst-281a


ورزشکار زير به کمک انرژي ماهيچه‌اي در حال دويدن است. در اين لحظه که او را مي‌بينيد او داراي چه انرژي است؟ اين موضوع را چگونه ثابت مي‌کنيد؟

pe-ca-ri-jhn-32b


در شکل زير انرژي لازم براي تخريب ماشين از کجا تامين مي‌شود؟

pe-ca-ri-chk-018


در تمامي موارد فوق با جسم متحرکي سروکار داريم. اين اجسام متحرک توانايي انجام کار را دارند، به عنوان مثال گلوله مي‌تواند سيب را بشکافد يا مشت مي‌تواند باعث تغيير شکل صورت حريف شود يا جرم سنگين مي‌تواند باعث تخريب بخشي از خانه شود.

اما از قبل مي‌دانيم که انرژي توانايي انجام کار را دارد. يعني اگر جايي ديديم که کاري انجام پذيرفت حتما انرژي منشاء آن خواهد بود.

با توجه به دو جمله فوق مي‌توان نتيجه گرفت که اجسام متحرک داراي نوعي انرژي هستند زيرا در تمامي موارد جسم متحرک توانايي انجام کاري را دارد. پس جسم متحرک داراي نوعي انرژي است که به آن "انرژي جنبشي" مي‌گويند.

Tskinnersbec-PHYSICS11509WorkEnergyTheorem596


تعريف: انرژيي که در اجسام به واسطه‌ي حرکت آن‌ها وجود دارد.

به عبارت ديگر هر جسم متحرکي داراي انرژي است که منشاء آن در حرکت آن جسم است. اگر جسمي ساکن باشد فاقد چنين انرژيي است.

فعاليت: فهرستي از اجسام متحرک اطرافتان تهيه کنيد و در هر مورد کاري که توسط آن‌ها قابل انجام است را تعيين نماييد.


نرم افزار علوم تجربی هفتم

نرم افزار کتاب علوم تجربی متوسطه یک(هفتم) قابل اجرا در موبایل


بازگشت به آزمایش های قبلیبرچسب‌ها: انیمیشین علوم تجربی هفتم, جالبترین آزمایش های علو تجربی هفتم, آموزش علوم تجربی هفتم, متوسطه یک, کمک آموزشی علوم تجربی هفتم

ارسال توسط حسین مردی